Fundacja TuDziałaMy

Fundacja TuDziałaMy

Razem zrobimy więcej

Filary naszej fundacji to ludzie. Dla nich i z nim chcemy tworzyć takie projekty, by w różnych obszarach życia było nam lepiej. Chcemy promować zarówno zdrowie i kulturę, sport i tradycję, turystykę i edukację, jak również postawy społeczne. Chcemy w realny sposób wpływać na te obszary życia społecznego, by lepiej, ciekawiej i zdrowiej żyło się młodzieży, ale też seniorom. Precyzyjnie i konkretnie będziemy analizować potrzeby mieszkańców, by projekty były celowe i dedykowane, a nie przypadkowe. Chcemy rozwinąć wolontariat, by dać młodzieży szansę na zdobycie doświadczenia, korzystanie z wiedzy i praktyki mentorów. Chcemy działać ponad podziałami, rozwijając lokalne wspólnoty i społeczności.
#tudzialamy#katywroclawskie #rozwój#lokalniejestfajnie#Razemzrobimywięcej✊

Tel: 605 564 605 e-mail:tudzialamy@gmail.com IG: tudzialamy

Fundacja TuDziałaMy